PM for Vestbygdaeventyret.

Postet av OL Vallset/Stange den 16. Mai 2019


PM Vestbygda-eventyret:

Frammøte:

Parkering på Ile gård, merket fra Stange Kirke. Ca 400 m å gå langs vei til samlingsplass.

Mulig med etteranmelding på samlingsplass (vi har bra med ekstra kart).

Kart: 

IHLEBERGET, målestokk 1:7500, ekvidistanse 5m. Utgitt 2016. Korrigert for hogst/tynning våren 2017.

Noen nye stier er lagt inn i år.

Terreng:

Relativt fin bunn og god framkommelighet. Noen litt tettere partier og en del hogstflater. Eldre hogstflater (heltrukne grønne striper) har mye kratt og har vært markberedt. Området har rikt dyreliv og det finnes en del tråkk som kan forveksles med stier. Fra siste post til mål må det løpes langs vei. Det er liten trafikk her, men vis forsiktighet. 

Det er benyttet hengende postenheter.

Start: 

Det er ca 50 meter til start for alle klasser. Fri start mellom klokken 14 og 15. Løperne stiller seg i kø og blir sendt ut med 1 minutts mellomrom. 

Løse postbeskrivelser ved start. 


Løypelengder:

1. Lang

D/H15-16

D/H17

D/H40,50,60,70

Trim Lang


A


 4,8 km

2. Mellom

D/H 13-14

D/H13-16B

D/H17B

D/H40B,50B,60B,70B,80

Trim MellomB3,6 km

3. Kort

D/H -10 og D/H 11-12

D/H13-16C

D/H17+C

D/H40C,50C,60C,70C,80C

Trim KortC2,7 km

4. Nybegynner

N-åpen

D/H11-12N

D/H13-16N

D/H17+N

Trim NybegynnerN2,1 km


Servering og resultatservice:   

Ingen servering. Ta med kaffe og matpakke. Resultatene vil bli lagt ut på Eventor etter løpet.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.