INFORMASJON til medlemmer i OL Vallset/Stange - 2019.

 

Når - hvor - hvordan

Påmelding til løp:

Du melder deg på selv via internett. Link til påmelding finner du på arrangementet i NOF sin terminliste på http://eventor.orientering.no/Events eller arrangørklubbens hjemmeside.

De fleste arrangement benytter EVENTOR sitt påmeldingssystem. Her må du opprette egen brukerkonto for å melde deg på.

På OL Vallset Stange sin hjemmeside vil det også ligge linker til en del løpsinnbydelser.

Eventuelle spørsmål kan stilles til Oppmannen Knut Haug mobiltlf. 478 58 491

 

Betaling av skyss og kjøregodtgjøring 2019.

 

Vanlige løp:

Alle løpere som har skyss skal uoppfordret betale kr. 0,50 pr. Km til sjåfør i bilen han/hun har skyss med.

Egenandeler samlinger /NM/HL/Norges Cup m.m

Løpere som deltar på treningssamlinger/NM/HL og Norgescup kan få dekket opp til 2/3 av utgiftene ved deltagelsen etter søknad. 

 

 

Startavgifter 2019.

 

Stafetter, cup, NM og hovedløp:

Laget betaler startkontingent.

Vanlige individuelle løp:

Løpere 8-20 år:          Laget betaler startkontingent til alle løp (ikke etteranmeldingstillegg).

Løpere over 21 år:     Laget kan dekke startkontingenten til løp i Norgescup etter søknad.

 

Forskuddsinnbetaling av startkontingent:

Som i tidligere år skal løperne forhåndsinnbetale et antatt beløp til oppmannskontoen:

1813 11 06994         OL Vallset/Stange v/Knut Haug, Såstadvegen 349, 2335 Stange

 

Bankgiro vil bli utdelt i løpet av våren 2019. Det henstilles til løperne at beløpet innbetales tidligst mulig og før 15. Mai 2019.

 

Startkontingenten på løp ligger på rundt 140 kroner (kretsløp) og opptil kr 260 kroner (større nasjonale løp).

 

 

Påmeldingsfrister for løp år 2019.

 

De fleste kretsløp har påmeldingsfrist mandag før løpet. Større løp har som regel frist minst 2 uker før løpet.

Etterfakturering.

Startkontingenten etterfaktureres (krets og nasjonale løp) av løpsarrangøren. Det skal heller ikke betales startkontingent ved etteranmelding når vi henter lagsposen. Oppmannen vil bli tilsendt en faktura etter løpet som viser hvilke løpere som har vært påmeldt og hva som skal betales.

Medlemskontingenten.

 

Medlemmer fra og med 17 år (født  2002 eller tidligere) : kr.250,-. Beløpet inkluderer aktivitetsavgift på kr. 100,-

 

Medlemmer som ikke deltar på treningsløp og/eller ordinære løp betaler kr 100,- (tidligere ble disse kalt passive medlemmer).

 

Medlemmer til og med 16 år (født 2003 eller senere): kr. 100,- 

 

Familiekontingent: kr. 500,-. Inkluderer aktivitetsavgift. Barn dekkes av familiekontingenten til og med 20 år (født 1999 eller senere).

 

Rekrutter og rekruttfamilier som deltar på nybegynnerkurs får 1 års medlemskap inkludert i kursavgiften.